You are here

Блог

Метафора, разбира се. Гама-вълните в нашия мозък биват наричани "свързващата честота". Тези вълни са възможно най-бързите в нашия мозък и биват регистрирани по време на синхронизация и връзка на отделните области на мозъка.

В ролята си на ScrumMaster разбирам себе си като гама вълна ☺ Искам да споделя тази моя асоциация, защото тя може да помогне, интуитивно да откриеш много отговорности, които принадлежат към ролята на един ScrumMaster . Ето някои от тях:

Ето някои отговори. Ще познаеш ли какъв е бил въпросът?

"Не дава никаква информация за цената или техническото решение."

"Разговорът за техния брой поставя продукта във фокуса на екипа и изостря разбирането за това, каква е точната представа на ProductОwner по отношение на желаната функция."

"Техният брой показва колко нужди / проблеми ще бъдат решени в рамките на тази UserStory

"Броят им в рамките на един Sprint определя т.нар. Velocity на екипа."

Въведждането на Scrum в една фирма може да се почувства като еволюция чрез революция. Това може да предизвика безпокойство, което може да се преодолее само с кураж.

Системата се клати.

Срещи, отговорности, роли, статус – Scrum изисква едно преразглеждане и може би ново дефиниране на всичко това. Впечатлението, че положението е безконтролно е истински осезаемо.

Кураж да го издържите.

Кураж да го тематизирате.