You are here

Разработване на комплексни софтуерни продукти със Scrum

Вашата компания е успяла междувременно да се убеди в успехите на първите ScrumTeams. Сега искате да използвате набрания опит и да разширите положителните ефекти върху цялата компания. Моят опит ще Ви помогне в следните области:

  • Трансформация на актуалната проектна структура в нови, гъвкави екипи, способни при необходимост бързо да се разрастват
  • Създаване на нови комуникационни структури
  • Scrum Coaching за ролите ScrumMaster, ProductOwner и Мениджър
  • Обяснение и илюстрация на Agile ценности и принципи
  • Формиране и развитие на ScrumTeams