You are here

Ръководство в условия на промени в организацията

В дешно време стои темата "Ръководство" в пряка връзка с темата "Ръководство в условия на промени".

Ако цикълът на възхода и падението на една компания преди години е траел около три поколения, то сега той трае само около пет години.

И осъществяването на промяната не е само задача на ръководните етажи. Тя се осъществява от този, който активно, официално или неофициално, си грабва лидерската роля и се чувства призван да определи изхода на промяната. За един ръководител няма време за произволни и некоординирани действия, когато целта на промяната е важна за оцеляването на фирмата. Подгответе се и планувайте заедно с мен действията, които поставят основите на успеха Ви:

  • Каква е спецификата на едно успешно ръководство в условията на промяна?
  • Как да ръководя персонал от поколението Y?