You are here

Първи стъпки със Scrum

Сигурно вече сте чували за т. нар. гъвкаво разработване на продукти, Scrum? Ползите от него са желателни за всеки бизнес: бърза възвръщаемост на инвестициите, свеждане до минимум на риска по разходите, бърза обратна връзка с клиентите, отговорни служители с необузданa иновацииoнна сила и постоянно перфекциониране в рамките на компанията. Гениално!

Същевременно може би не Ви е точно ясно какво означава Scrum и този начин на разработване на продуктите за Вас, за Вашия проект, отдел и бизнес? При това, разказите на колеги, които вече са експериментирали по тази тема или конференции, които сте посещавали, може би не Ви предоставят достатъчно отговори на Вашите конкретни въпроси:

  • Какво е Scrum?
  • Как да разработя един софтуерен продукт гъвкаво?
  • Какви ефекти има  Scrum за мен, като мениджър?
  • Какво означава промяната за персонала, ръководството и организацията?
  • Кои фактори са важни за успеха на Scrum?
  • Как да измеря ефектите и развитието на Scrum в организацията?

Допитайте се до мен и заедно ще намерим точното за Вас решение, оповавайки се на моя опит и на Вашите знания по отношение на фирмените Ви особености.