You are here

Без кураж няма гъвкавост

Въведждането на Scrum в една фирма може да се почувства като еволюция чрез революция. Това може да предизвика безпокойство, което може да се преодолее само с кураж.

Системата се клати.

Срещи, отговорности, роли, статус – Scrum изисква едно преразглеждане и може би ново дефиниране на всичко това. Впечатлението, че положението е безконтролно е истински осезаемо.

Кураж да го издържите.

Кураж да го тематизирате.

Кураж да потърсите съвет.

При Scrum търсим постоянно потенциали за подобрения. И тези подобрения обикновено са не само "козметични", а фундаментални. За да се признае, че има слаби места е отново необходима смелост. А също и тогава, когато се осъществяват подобренията.

Работата на всеки един се оценява от целия екип. И всеки се надява да получи конструктивна обратна връзка, която може и да е критична. Смелост!, за да благодариш и да помислиш върху това, как може да я използваш.

Какво е възнаграждението, което получавате за нея? Eуфория, че невъзможното е възможно, увереност в бъдещето и прекрасното чувство, че сме дизайнери на действителността!