You are here

Какъв беше въпросът?

Ето някои отговори. Ще познаеш ли какъв е бил въпросът?

"Не дава никаква информация за цената или техническото решение."

"Разговорът за техния брой поставя продукта във фокуса на екипа и изостря разбирането за това, каква е точната представа на ProductОwner по отношение на желаната функция."

"Техният брой показва колко нужди / проблеми ще бъдат решени в рамките на тази UserStory

"Броят им в рамките на един Sprint определя т.нар. Velocity на екипа."

Който първи ми изпрати правилния въпрос по електронната поща, може да си пожелае темата на следващия ми блог! ☺