You are here

В един ScrumTeam аз съм гама вълната *

Метафора, разбира се. Гама-вълните в нашия мозък биват наричани "свързващата честота". Тези вълни са възможно най-бързите в нашия мозък и биват регистрирани по време на синхронизация и връзка на отделните области на мозъка.

В ролята си на ScrumMaster разбирам себе си като гама вълна ☺ Искам да споделя тази моя асоциация, защото тя може да помогне, интуитивно да откриеш много отговорности, които принадлежат към ролята на един ScrumMaster . Ето някои от тях:

  • Аз съм отговорна за това, да направя от една група един екип, така че се грижа за това, личната дистанция между индивидите да се стопи възможно най-бързо.
  • Моята ангажираност (изявления, действия) е пример за ангажираността, към която се стреми екипът ми.
  • Моят борбен дух е пример за духа на всички.
  • Задавам критични въпроси по отношение на синхронизирането на работата, за да дам тласък на екипа ми за по-ефективна самоорганизация.
  • Грижа се за бързото изграждане на комуникационна мрежа на всички нива в екипа и в организацията.
  • Моята "честота" осигурява един общ ритъм в екипа ми.

Сигурно имаш и много други примери. Кои са те? Напиши ми, бих искала да науча повече!

* Източник Wikipedia deutsch: "Гама-вълната е един сигнал в честотния диапазон над 30 Hz. Тези вълни се наблюдават в човешкия мозък например при висока концентрация, учене или медитация. При монаси с дългогодишна медитационна практика се измерват гама-вълни с 30-кратно повишени амплитуди. Последните изследвания показват появата на вълните от гама-групата при т.нар. регулиране и синхронизиране на различните зони на мозъка, когато е необходимо да се интегрират различните въздействия на едно дразнение.