You are here

Какво е Qigong?

" Qi " [чи] е в продължение на хиляди години китайското наименование за енергията в тялото ни.

" Gong " [Гун] означава "работа", "упражнение".

Чигун означава изкуството за опазване на тази енергия, нейното обогатяване и хармонично движение в тялото ни. Целта е предотвратяването и / или лечението на различни заболявания. Чигун лежи в основата на традиционната китайска медицина (ТСМ), която поставя от хилядолетия силен фокус върху профилактиката.

Три неразделно свързани компонента лежат в основата на чигун: дишане, движение и внимание.

Движенията и дихателната техника са лесни за научаване и стимулират регенерацията на силите ни.

Невронауката отдавна е доказала, че всеки човек, едва когато е в състояние да прекъсне мозъчните вериги на егоцентричните мисли, е способен на творческа и концентрирана работа. Добрата новина е, че тази способност може да бъде придобита и обучена: Упражненията по Чигун ще Ви предоставят перфектната възможност!

Чигун може да се практикува от всеки, независимо от възрастта, здравето или фитнеса. Не е необходимо оборудване. Вие ще усетите веднага положителния ефект!

Как въздейства Чигун?

Чрез редовното практикуване на Чигун ще постигнете хармонично, енергично и свободно от енергийните блокажи тяло. Вашите мисли ще са тихи, мрачното дълбаене по проблемите престава и Вие дишате дълбоко.

Вашите ползи от Чигун:

  •  по-голяма мотивация, повишаване на трудоспособността Ви и ефективността на възстановяване
  •  физическо и психическо равновесие и гъвкавост
  •  по-голяма устойчивост, по-добър самоконтрол
  •  по-висока концентрация
  •  по-лесно справяне със стреса в ежедневието
  •  укрепване на собстевине съпротивителни сили
  •  профилактика на заболявания и подпомагане на лечебните процеси
  •  активна почивка и отпускане.