Продуктовата гама не би трябвало да е причината за съществуването на една компания. Продуктите трябва по-скоро постоянно да осигуряват съществуването на компанията.

Харизматичен лидер или не, готин и успешен продукт на пазара, стабилна организационна структура ... Не, това не гарантира в днешно време задължително дългосрочното бъдеще на една компания.

Само новите идеи витализират една фирма. Те осигуряват жизнеспособност с добро качество.

За това са необходими:

  • хора, които имат идеи и ги споделят,
  • околна среда, която подпомага разработването и проверката на идеите,
  • фирмена култура, която стимулира иновациите.

Говори ли Вашата фирма езика на иновациите? Моите знания и опит могат да Ви помогнат по Вашия път към бъдещето.

Сертификат