Самоорганизацията, отговорността и ангажираността играят много голяма роля в икономическия свят на бързите реакции. Хората, от които се очаква ежедневно една изключително висока производителност, я постигат с още по-голям хъс, ако се идентифицират с взетите решения и поставените цели или дори ги дефинират лично.

Моят коучинг-подход се проявява в едно изключително уважително отношение към всички хора, с които работя. Задаваните от мен въпроси имат винаги за цел да генерират в клиентите ми идеи и възприятия, които издържат изпита на времето и са извор на вътрешна мотивация.

В ролята си на коуч:

  • давам импулси за нови възгледи
  • съдействам за намирането на нови решения чрез предоставяне на нови перспективи
  • подпомагам развитието на личния потенциал
  • подпомагам прекъсването на автоматизма и инерцията в поведението
  • засилвам компетентността на клиента ми, сам да намира решения
  • служа като катализатор за нови идеи.

Сертификат