Кьолн и Бургас са градовете, в които обичам да живея. Моите клиенти са различни немски фирми. През последните 20 години работя за големи корпорации и средни фирми в областта на логистиката, автомобилостроенето, онлайн портали за пазаруване, банките. Общият знаменател винаги е IT развитието на продукти въз основа на информационната технология.

Преди 10 години проектмениджмънтът беше моята основна дейност. В последствие засилих интересите си към коучинга, активното подпомагане на корпоративни промени и гъвкавото развитие на продуктите им.

Вие ще спечелите от моя опит, ако търсете подкрепа по следните теми:

  •  въвеждане на Scrum за един проект или в цялата организацията
  •  изпълнител на ролята ScrumMaster
  •  Scrum-диагностика и проверка, ако очакваните ефекти не настъпват след като сте го въвели
  •  подпомагане при DevOps
  •  професионален коучинг за мениджъри, лидери, ScrumMaster и ProductOwner
  •  Управление в условия на промяна

Петте Scrum-ценности: откритост, смелост, уважение, фокусиране и отговорност към поетите ангажименти са червените нишки в моята работа.

Думите на Дейвид Рок са мой водещ принцип: "Подобряването на мисленето е един от най-бързите начини за повишаване на прудуктивността."

Вдъхновение ми доставят резултати от успешно реализирани Wow!-проекти, които даряват на клиентите ми чувството на победител и сила за оформлението на настоящето им.

В мое лице Вие ангажирате не само един Scrum-консултант, а и една личност.