Първи стъпки със Scrum

Сигурно вече сте чували за т. нар. гъвкаво разработване на продукти, Scrum? Ползите от него са желателни за всеки бизнес: бърза възвръщаемост на инвестициите, свеждане до минимум на риска по разходите, бърза обратна връзка с клиентите, отговорни служители с необузданa иновацииoнна сила и постоянно перфекциониране в рамките на компанията. Гениално!

Същевременно може би не Ви е точно ясно какво означава Scrum и този начин на разработване на продуктите за Вас, за Вашия проект, отдел и бизнес? При това, разказите на колеги, които вече са експериментирали по тази тема или конференции, които сте посещавали, може би не Ви предоставят достатъчно отговори на Вашите конкретни въпроси:

Какво е Scrum?

 • Как да разработя един софтуерен продукт гъвкаво?
 • Какви ефекти има  Scrum за мен, като мениджър?
 • Какво означава промяната за персонала, ръководството и организацията?
 • Кои фактори са важни за успеха на Scrum?
 • Как да измеря ефектите и развитието на Scrum в организацията?

Допитайте се до мен и заедно ще намерим точното за Вас решение, оповавайки се на моя опит и на Вашите знания по отношение на фирмените Ви особености.

Разработване на комплексни софтуерни продукти със Scrum

Вашата компания е успяла междувременно да се убеди в успехите на първите ScrumTeams. Сега искате да използвате набрания опит и да разширите положителните ефекти върху цялата компания. Моят опит ще Ви помогне в следните области:

 • Трансформация на актуалната проектна структура в нови, гъвкави екипи, способни при необходимост бързо да се разрастват
 • Създаване на нови комуникационни структури
 • Scrum Coaching за ролите ScrumMaster, ProductOwner и Мениджър
 • Обяснение и илюстрация на Agile ценности и принципи
 • Формиране и развитие на ScrumTeams
   

Ръководство в условия на промени в организацията

В дешно време стои темата "Ръководство" в пряка връзка с темата "Ръководство в условия на промени".

Ако цикълът на възхода и падението на една компания преди години е траел около три поколения, то сега той трае само около пет години.

И осъществяването на промяната не е само задача на ръководните етажи. Тя се осъществява от този, който активно, официално или неофициално, си грабва лидерската роля и се чувства призван да определи изхода на промяната. За един ръководител няма време за произволни и некоординирани действия, когато целта на промяната е важна за оцеляването на фирмата. Подгответе се и планувайте заедно с мен действията, които поставят основите на успеха Ви:

 • Каква е спецификата на едно успешно ръководство в условията на промяна?
 • Как да ръководя персонал от поколението Y?

Сертификати